Hôm nay 29/07/16

Tìm kiếm
Lượt truy cập: 0
Trực tuyến: 1
Download Catalog CÁC CHỨC NĂNG BỖ TRỢ

Máy Biến Áp 1 pha và 3 pha

Loại file: PDF
Kích thước: 384 KB
Mô tả:
Download

Máy Biến Áp Khô

Loại file: PDF
Kích thước: 1098 KB
Mô tả:
Download

Máy Biến Hợp Bộ

Loại file: PDF
Kích thước: 1268 KB
Mô tả:
Download

     
Download bảng giá
Download catalog
Liên kết hữu ích
Giới thiệu bạn bè
Newsleters
Tìm kiếm nâng cao
Thông tin cổ đông
TIN TỨC

THIBIDI tham dự Lễ khởi động dự án Cơ chế hợp tác Tín chỉ năm tài chính 2015 - thực hiện 2016 tại Lâm Đồng

 
     

THIBIDI Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016

 
     

THIBIDI Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

 
     

THIBIDI thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016

 
     

THIBIDI nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2009

 
     
CÂU HỎI KHẢO SÁT